Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Εσείς του 1ου δεκαημέρου

Το ζώδιό του εκείνη την ημέρα έλεγε: "Είναι η κατάλληλη ώρα για να τολμήσετε".

Το ζώδιό της εκείνη την ημέρα έλεγε: "Κρατήστε μικρό καλάθι σήμερα".

Κι εκείνος, που πίστευε στα ζώδια, δεν κράτησε μικρό καλάθι.

Κι εκείνη, που δεν πίστευε στα ζώδια, δεν τόλμησε.

Ύστερα από 10 χρόνια, συναντήθηκαν τυχαία στο τελευταίο βαγόνι του Ηλεκτρικού.

Αλλά δεν κατάφεραν να ανταλλάξουν περισσότερα από ένα "Γεια" έκαστος.

Εκείνη θα κατέβαινε στην επόμενη στάση.

Εκείνος θα κατέβαινε στην προηγούμενη.

Το ζώδιό και των δυο εκείνη την ημέρα έλεγε:

"Σήμερα αποφύγετε τις μετακινήσεις"

Δεν υπάρχουν σχόλια: