Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Μεταξουργείο 2013 - #3

Τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα

είδαν το ίδιο όνειρο χτες βράδυ.

Μαθητές σε τελευταία θρανία.

Τετράδια με λιγότερες από 20 σελίδες

και άξυστα μολύβια.

Γράφουν αργά·  μετρούν προσεκτικά·

αποταμιεύουν λέξεις για το επόμενο μάθημα.

Ο δάσκαλός έχει την πλάτη γυρισμένη.

Δε γράφει στον πίνακα.

Έχει τα χέρια στις τσέπες.

Τους αγνοεί.

Όταν ξύπνησαν, δεν υπήρχε σχολείο·

μόνο δουλειά. Δεν υπάρχουν σχόλια: